سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸

عکسهای زیست گیاهی

  با سلام

 ما سعی کردیم عکسهای مورد نیاز دانشجویان رشته میکروبیولوژی و زیست گیاهی و زیست جانوری را فراهم نماییم و بر روی وبلاگ قرار دهیم. عکسهای زیر اسلاید های زیست گیاهی گروه میکروبیو لوژی میباشد. که در سال تحصیلی ۸۸-۸۷  توسط دانشجویان رشته میکروبیولوژی  ورودی ۸۶جمع آوری شده است.

در اینجا از کلیه دانشجویان رشته میکروبیولوژی  ورودی ۸۶ تشکر میکنم. از جمله از آقای حمید ثابتی تشکر میکنم که اینجانب را در جمع آوری عکسها یاری نمود.

 

       سیب زمینی                                     

 
       آپلود عکس               
 
 
 
      کلرو پلاست
 
 
     آپلود عکس
 
 
 
   گوجه                                                           
 
    آپلود عکس      
 
 
     آپلود عکس
 
 
    نعنا                                                           
     آپلود عکس       
 
 
   هاگدان سرخس
 
 
      آپلود عکس
 
 
   
 
    
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    
 
  
    
 
  
   
 
 
   
 
  
   
 
  
   
     
 
 
   
 
 
    
   
 
    
 
   
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خواهشمندیم نظر ات خودتان را درباره این وبلاگ ارائه دهید.
 
نوشته شده توسط محمد باقر رستمی در 11:6 |  لینک ثابت   •